top of page

O společnosti

Provádíme izolace staveb

proti vodě již více jak 140 let.

V roce 1875 byla založena firma na výrobu a zpracování izolačních hmot pradědem jednoho z dnešních společníků firmy panem Václavem Matějů. Obnovení činnosti soukromé firmy pod názvem Ing.Karel Matějů-IZOMEX v roce 1990 a transformace ve společnost s ručením omezeným v roce 1994.

První aplikace samolepících modifikovaných izolačních pásů v České a Slovenské republice v roce 1991 (silniční, dálniční, tramvajové a železniční mosty, spodní a podzemní stavby , provozní střechy) - systém firmy GRACE, Velká Británie.

První aplikace mostního izolačního systému s pečetící vrstvou podle německých předpisů ZTV-BEL v roce 1992 (dálniční mosty)- systém firmy GEORG BÖRNER , SRN. První aplikace moderních stěrkových izolačních systémů s prefabrikovanou ochrannou vrstvou na železničních mostech- systém firmy GRACE, Velká Británie.


Dále první aplikace mostního izolačního pásu tuzemské výroby Bitumelit PR5 s pečetící vrstvou v roce 1996 systém firmy DEHTOCHEMA BITUMAT a.s.

Pracovníci společnosti IZOMEX se aktivně podíleli na tvorbě ČSN 73 62 42 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací, TKP staveb na pozemních komunikacích a dalších technických podkladech pro izolace staveb.

Conference Room

Od roku 1990 společnost IZOMEX pořádá každoročně celostátní konference s mezinárodní účastí pod názvem HYDROIZOLACE A VOZOVKY NA MOSTECH.

 

V rámci programu těchto konferencí byly účastníkům prezentovány všechny technologie izolačních systémů, které byly schváleny pro použití na mostech na pozemních komunikacích a na mostech

s kolejovým svrškem v České republice.

Tradičně kolem dvou stovek účastníků z řad projektantů, zhotovitelů, investorů i organizací zajišťujících údržbu mostních staveb je zde každoročně informováno o novinkách a nových zkušenostech z oboru.

bottom of page